Onze vertrouwde. 24 x 7 uur gratis levering!

Management Consultant

Wat doet een management consultant?

Management consultants worden door besluitvormers ingehuurd om advies te geven over onder meer strategie- en organisatievraagstukken. Zo kunnen ze gevraagd worden een nieuw strategisch plan te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het realiseren van groei, of bijvoorbeeld voor advies over innovatie of het realiseren van kostenverlagingen. Het implementeren van voorgestelde oplossingen behoort ook tot het takenpakket, en deze tak vormt in de praktijk een grotere markt voor management consultants. Opdrachten kunnen variëren van het verbeteren van de efficiëntie van bedrijfsprocessen, de implementatie van een nieuw IT systeem, het uitbesteden van niet-kern taken of het optimaliseren van de supply chain. Organisatieadviseurs blijven doorgaans ingeschakeld totdat de geïmplementeerde veranderingen of manieren van werken niet langer projectmatig zijn, maar zijn verankerd binnen de dagelijkse activiteiten van een opdrachtgever.